10.07.2013

Kaszubskie Szlaki - ślady przeszłości

Jezioro Zamkowisko
Uwielbiam odnajdywać takie miejsca, które świadczą o dawnej bytności człowieka. Często są to już tylko specyficznie ukształtowane formy terenu, czy też kilka porozrzucanych kamieni ale to wystarczy. Najczęściej, choć nie zawsze, w tych miejscach panuje cisza i spokój pozwalające na chwilę refleksji. Takie miejsca znalazłem również na Kaszubach. Najpierw nad Jeziorem Zamkowisko, trafiłem na pozostałości dawnego grodu Pirsna, pochodzącego najprawdopodobniej z okresu wczesnego średniowiecza. Dziś to już tylko charakterystyczne formy terenu porośnięte lasem, na wysokiej skarpie nad jeziorem.
Nasypy pod dawnym grodzisku Pirsna
Kilka kilometrów dalej na terenie leśnictwa Uniradze trafiłem na kilka, z ponad 3000 kurhanów, które archeologom udało się zidentyfikować w sześciokilometrowym pasie od Stężycy do Przewozu. Najstarsze znaleziska datuje się na epokę brązu ok. 1000 lat p.n.e. 
Uniradze - kurhan
Pozostałości kurhanów - Uniradze
Kurhan z otwartą komorą przeznaczoną na urnę
Na koniec dotarłem do kamiennych kręgów w Węsiorach. To akurat dosyć popularne turystycznie miejsce, w którym kiedyś już miałem okazję być. Mimo to, jego urokliwe położenie nad Jeziorem Długim sprawia, że przy odpowiednio niskiej frekwencji turystów można także i tuż poczuć ten niesamowity klimat obcowania z minionymi wiekami. Jest to miejsce pochówku Gotów i Gepidów z ok. I-III wieku. Oprócz kurhanów występują tu także charakterystyczne dla tych plemion kręgi kamienne.
Węsiory
Jezioro Długie
Takoż2 komentarze: