11.09.2015

Najbliższy Wschód - Tatarzy

Kruszyniany - najstarszy do dziś zachowany meczet tatarski na ziemiach polskich - uznany przez Prezydenta RP za pomnik historii
Wśród kulturowego bogactwa wschodniej części Polski wyróżniają się Tatarzy.Zaczęli oni osiedlać się na terenach obecnej Polski, Litwy i Białorusi od końca XIV wieku. W kolejnych wiekach wsławili się w wielu bitwach, w których walczyli po stronie Rzeczypospolitej. Stworzyli własne plemienne chorągwie lekkiej jazdy.
To właśnie z ich kultury wywodzi się słowo ułan (pierwotnie tytuł jakim posługiwała się najwyższa arystokracja w Złotej Ordzie). Oczywiście Tatarzy to muzułmanie, nie przeszkadzało im to jednak stać po stronie polskiej w czasie najazdów Chanatu Krymskiego czy podczas wojny z Imperium Osmańskim. Swoim braciom w wierze odpowiedzieli w te słowa:
„Ani Bóg, ani Prorok nie każą wam rabować, a nam być niewdzięcznymi, my was mamy za rabusiów, a naszą szablą was pokonując, zabijamy hultajów, a nie braci naszych”.
Wnętrze meczetu - w tle mihrab - nisza skierowana zawsze w stronę Mekki
Dzisiaj w Polsce mniejszość Tatarska liczy ok 5000 osób. Żyją rozproszeni w Gdańsku, Białymstoku, Warszawie czy Gorzowie Wielkopolskim. Po II wojnie światowej w granicach Polski pozostały dwie wsie tatarskie: Bohoniki i Kruszyniany, gdzie znajdują się zabytkowe drewniane meczety i mizary, czyli muzułmańskie cmentarze. Tatarzy polscy powoli wracają do tych wsi organizując tam ośrodki kultury tatarskiej. Współcześni Tatarzy są mocno wrośnięci w polską kulturę a ich filozofia Islamu jest bardzo odległa od tej, którą na co dzień raczą nas media. 
Mizar w Kruszynianach założony w drugiej połowie XVII w.
Najstarszy nagrobek o czytelnej inskrypcji pochodzi z 1699 roku
Tatarski Islam nie ma nic wspólnego z radykalnym fundamentalizmem

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz