31.12.2011

Marzenia o Północy czyli Norwegia na stopa


Widok z pola namiotowego w Oddzie na Sandvevatnet
Nie jestem w stanie sobie przypomnieć kiedy zrodziło się we mnie pragnienie postawienia swych stóp na norweskiej ziemi. Nie przesadzając było to grubo ponad 10 lat temu. Przyczyn fascynacji północnymi krajobrazami znalazłoby się kilka. Począwszy od zdjęć pocztówkowych, kalendarzowych, programów przyrodniczych i krajoznawczych poprzez muzykę z tego kraju na nordyckich legendach (Edda) kończąc. Niemniej jednak kiedy z kolejnymi latami potrzeba ta we mnie dojrzewała powoli stawało się jasne, że Norwegia najbardziej przyciąga mnie swoją przyrodą, jej surowością i przestrzenią. W końcu nadszedł czas kiedy marzenie o Norwegii mogło się ziścić.